Vi bruker bare de beste Bøhmen krystallene og Swarovski Spectra.